top of page

Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van IDDSIdex.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDDSIdex is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IDDSIdex. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Gehoste inhoud

Omdat IDDSIdex inhoud aanbied die geproduceerd of verzameld is door medegruikers kunt u materiaal tegenkomen dat u incorrect of onjuist gelabeld vindt. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid van getoonde informatie contact op te nemen met IDDSIdex. 

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IDDSIdex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid

De inhoud op IDDSIdex.nl is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. IDDSIdex streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op IDDSIdex.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de getoonde informatie op IDDSIdex.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Controleer altijd of het getoonde IDDSI level ook klopt voor uw product, hiervoor kunt u een van de beschreven testmethodes gebruiken. Bij twijfel adviseren wij om een onafhankelijke professional te raadplegen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van IDDSIdex.nl op deze pagina.

bottom of page